Certificaat

h2>Certificaat

De cursussen worden niet afgesloten met een examen. Een examen is een momentopname, terwijl het er om gaat dat het in de thuissituatie prima verloopt.
Wel ontvangt u na het volgen van de cursus een certificaat welke staat voor getoonde inzet en verkregen kennis!

Echter het certificaat is geen “boterbriefje” wat door het betalen van de cursus automatisch verkregen wordt!

Hondentraining & Gedragscentrum zet zich volledig in om u en uw hond te begeleiden tot een geweldige huis hond die goed functioneert in deze steeds hectischer wordende maatschappij waarbij wij van u inzet verwachten om uw hond optimaal op te voeden.

Wanneer wel of geen certificaat

U ontvangt het certificaat na het volgen van de basiscursus als u:
– Alle lessen heeft gevolgd
– 100% inzet tijdens de lessen

U ontvangt het certificaat na het volgen van de Gehoorzame Hond 1 als u:
– Alle lessen heeft gevolgd
– 100% inzet tijdens de lessen

Het diploma:
De cursist kan het diploma Gehoorzame hond 3 ontvangen, afgegeven door Hondentraining & Gedragscentrum na de cursus Gehoorzame hond 3 waarbij alle certificaten behaald zijn.
Het diploma toont aan dat u gedegen kennis bezit en een sociale hond heeft die goed functioneert in deze maatschappij!

Geen Diploma:
– Bij meer dan 2 vooraf afgemelde lessen.
– Bij 2 te laat afgemelde lessen
– Bij 1 niet afgemelde les

Indien het certificaat alsnog behaald wenst te worden, dient de cursus opnieuw gevolgd te worden.

Uiteraard begrijpen we dat u soms niet in de mogelijkheid bent om bij een les aanwezig te zijn.
Om u toch in de mogelijkheid te stellen om uw certificaat te behalen moet u aan onderstaande voorwaarde voldoen :

Annulering van lessen door cursist
Algemeen
• Afmeldingen dienen per mail te geschieden, overige manieren van afmeldingen (mondeling, telefonisch, WhatsApp, SMS en/of Social media) worden als niet correct beschouwd.
• Indien de cursist zich niet voortijdig en/of niet correct afmeld komt de les automatisch te vervallen. Er zal geen restitutie van gemiste lessen plaatsvinden.
• Indien de cursist zich twee maal niet afmeld vervalt mogelijkheid tot deelnamen aan de gehele cursus. Er zal geen restitutie van die en overige lessen plaatsvinden.

puppycursus
• De cursist kan maximaal 1 praktijk les afmelden en inhalen door na ontvangst van bevestigingsmail vóór de start van de eerste praktijk les de afmelding te mailen.

Voorwaarden certificaat
• De cursist kan het certificaat afgegeven door Hondentraining & Gedragscentrum behalen na het volgen van alle lessen gedurende de cursus en de lezing behorende bij die cursus.
• De cursist ontvangt geen certificaat indien:
– meer dan 1 vooraf afgemelde lessen.
– 1 te laat afgemelde lessen
– Eén niet afgemelde les
• Indien het certificaat alsnog behaald wenst te worden, dient de betreffende cursus opnieuw gevolgd te worden.